Media cover image

29-04-2024

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމު (އެމް.އާރް.ޕީ.އެސް) ގެ ގަވާއިދަށް 3 އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 25 އެޕްރީލް 2024 ގައި ގެޒެޓްކޮށްފިއެވެ. ގަވާއިދަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާހުތައް ހިމެނޭ މާއްދާތަކަކީ 14، 28، 28-1, 28-2, 28-3, 28-4، 31، 32 ،34 އަދި 35 އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް: https://bit.ly/mrps-regulation-third-amendment

އޮފީހުގެ އެޑްރެސް

އެލައިޑް ބިލްޑިންގ (8ވަނަ ފަންގިފިލާ), ޗާނދަނީ މަގު, މާލެ, 20156, ދިވެހިރާއްޖެ

ގުޅުއްވާ

ގުޅުއްވުމަށް1441އީމެއިލްinfo@pension.gov.mvރިސެޕްޝަން ޚިދުމަތްތައް : 08:00 - 14:00
އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް: 08:00 - 16:00

ޕެންޝަން މޯބައިލް އެޕް

Download on App StoreGet it on Play Store