Media cover image

13-05-2024

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ 15 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރު، ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ޕެންޝަން ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މެންބަރުންނާއި، ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި، ޕާޓްނަރުން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރު ލުމަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.

އޮފީހުގެ އެޑްރެސް

އެލައިޑް ބިލްޑިންގ (8ވަނަ ފަންގިފިލާ), ޗާނދަނީ މަގު, މާލެ, 20156, ދިވެހިރާއްޖެ

ގުޅުއްވާ

ގުޅުއްވުމަށް1441އީމެއިލްinfo@pension.gov.mvރިސެޕްޝަން ޚިދުމަތްތައް : 08:00 - 14:00
އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް: 08:00 - 16:00

ޕެންޝަން މޯބައިލް އެޕް

Download on App StoreGet it on Play Store