Media cover image

06-03-2024

އިންޑޮނީޝިއާގެ ބާލީގައި މާޗު 6 އިން 8 އަށް އޮތް 17 ވަނަ އައި.އެސް.އެސް.އޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސުގެ ތިން އިވެންޓެއްގައި ޕެންޝަން އޮފީހުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އަދާކުރާ ދައުރާ ބެހޭގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު މި ކޮންފަރެންސުގެ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ތަޖުރިބާކާރުން ބައިވެރިވި އެވެ.

އޮފީހުގެ އެޑްރެސް

އެލައިޑް ބިލްޑިންގ (8ވަނަ ފަންގިފިލާ), ޗާނދަނީ މަގު, މާލެ, 20156, ދިވެހިރާއްޖެ

ގުޅުއްވާ

ގުޅުއްވުމަށް1441އީމެއިލްinfo@pension.gov.mvރިސެޕްޝަން ޚިދުމަތްތައް : 08:00 - 14:00
އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް: 08:00 - 16:00

ޕެންޝަން މޯބައިލް އެޕް

Download on App StoreGet it on Play Store